Anarko Nihilizm

Her şey hiçtir. Adaletsizliği ortadan kaldırmak için dünya da insanlık da yok edilmelidir. Ve dünyaya çocuk getiren bencil ailelerin suçunu çocuklar çekmemelidir, dünyaya çocuk getirilmemeli ve dünyaya çocuk getirerek acı, ölüm ve adaletsizlik çocuklara miras bırakılmamalıdır. Aşk adaletsiz bir varoluşun ve doğanın kendini meşrulaştırma ve canlıları kandırma ve yeni köleler yaratma biçimi olan bir tuzaktır ve bu tuzağa düşülmemelidir.

Komünizm de her ne kadar ekonomik ve toplumsal bir denge sağlasa da adaletsiz bir kölelik düzeni olan varoluşun ve doğanın kendini meşrulaştırma biçimlerinden biridir. Ve bu tuzağa da düşülmemeli, adaletsiz bir kölelik düzeni olan varoluş, doğa ve hayat hiçbir şekilde olumlanmamalıdır.

İyilik de doğanın yalanlarından biridir, doğa hiçbir zaman iyi, adaletli falan değildir ve hiçbir şeye inanmamalıdır. Entropi her zaman kazanacaktır, hiçbir zaman adalet olmayacaktır ve her şey yok olacaktır. Ve umut ancak işkenceyi uzatacaktır.