Nihilizm / Hiç

Varlık nihilisttir, varılacak yegane sonuç nihilizmdir. Hiçliktir. Hiçtir.