Ex Nihilo Nihil Fit ∞

Hiçlikten hiçlik çıkar. Her şey hiçtir. Hiçbir şeydir.