Anarşist Nihilizm / Anarko Nihilizm / Aktif Nihilizm / Nihilist Anarşizm

Nihilizm, insanın aydınlanmasıdır, mücadele de dahil her şeyin anlamsızlığını ve değersizliğini kavramak, bu dünyanın bir bok çukuru olduğunu, her şeyin aslında bir hiç olduğunu anlamaktır. Doğa kanunlarının, otoritelerin, yasaların, ahlakın ve var olan tüm kuralların, varsa tanrının insanlığa karşı olduğunu anlamak, dünyadan medet ummamak ve insanı köleleştiren her şeyden, korkulardan, dünyevi kaygılardan, arınmaktır. Erdem, gurur, vicdan ve saygının insanların çıkarlarına hizmet eden ikiyüzlü uydurmalar olduğunu bilmektir. Nihilizm, her "şeye" karşı olmak, HİÇ olmaktır.

Nihilist insanın tek gerçeği kendisidir ve en önemli gerçeği kendi parçası olan ölümdür. Ölüm onun için mutlak hiçliğe ulaşmaktır. Nihilist için umut, işkenceyi uzatan bir kötülüktür. Nihilist dünyevi çekişmeleri gülerek izler, her şeyin kendine karşı olduğu anlamsız bir dünyada amaç gütmez, sahip olmak, gelişmek onun için anlamsız ve gereksizdir. Nihilist insan "öz"dür, sadedir, egolarından ve her şeyden arınmıştır. İnanç, gerçeği bilmek istemeyenlerin inandıkları şeylerdir. Nihilist, daima şüphecidir ve gerçek olarak sunulan hiçbir şey onun için doğru değildir.

Peki neden bireycilik? Nihilist insan için tek gerçek kendisidir, her şey ona karşıdır ve nihilist eğer mücadele ediyorsa kendisi için mücadele eder. Doğa kanunlarının ve düzenin kendine karşı olduğu, her şeyin aslında bir hiç olduğu bir dünyada mutluluk ve huzur bulamayacağını bilir, onun için huzur varsa, bu isyandadır. Mücadele onun için anlamsızdır, bir nihilist için mücadele bireysel öfkesi adına kendine karşı olan her şeyle mücadele etmek ve yıkmaktır.

Bir nihilist niçin öfke duyar? Evet bir nihilist dünyadan medet ummaz ve dünya onun için bir hiçtir ancak bu onun güzel bir dünya isteği olmadığı anlamına gelmez. Ve elbette bunun gerçek olmayacağını bilir. Onun öfkesi, her şeyin kendisine karşı olduğu kirli ve değersiz bir dünyada yaşamaktır.

Bir nihilist sevemez, sevgiye değer vermez düşüncesi yanlıştır. Bir nihilist de sever ve eğer severse onun için sevgiden başka bir değer yoktur. Nihilizmin tepkisi insanlığa ve insanlığı kirleten medeniyet, doğa kanunları ve düzenedir.

Huzur ve dünya birbirine ne kadar uzaksa huzur ve hiçlik de o kadar uzaktır. Huzur arıyorsanız, nihilizmden uzak durun. Zaten huzur bulamayacağınızı siz de biliyorsunuz. Huzur diye bir şey yoktur ancak nihilizm bir "HİÇ" olarak "HER ŞEYE" rağmen yaşamayı ve savaşmayı bilmektir. İsyan ve öfke HİÇ'in güç kaynağıdır.

Kötüleri güce iyileri hiçliğe mahkum eder doğa. Peki neden güçlü olmak için kötü olmuyoruz? Doğa kanunlarına ayak uydurmuyoruz? Kahpe dünyanın kahpe kurallarına göre oynayan da bizzat kahpedir. Ve ölüm, her insanı aydınlatan, her şeyin hiç olduğunu gösteren yegane şey. Ölüm bir hiç için hiçbir şey, dünya saltanatı olan içinse yaşarken bile ölüm korkusuyla onun özgürlüğünü elinden alan dehşet verici bir son.

Bu "HİÇ" ve "HER ŞEY"in savaşı ve ne hiç her şeyi yokedebilecek ne de her şey hiçi. Ancak hiç asla zarar görmeyecek, kural, vicdan tanımadan, kaybedecek bir şeyi olmadan saldıracak ve her şey bir gün herkesin nefreti haline gelecek, herkesin gözünde hiçleşecek.

İnsanlık için güzel bir gelecek yoktur ve asla da olmayacaktır. İnsanın hırsları daima doğadaki güçlü olma hırsıyla beslenecek ve bir gün insanlık kendi kurduğu medeniyeti ve içinde yaşadığı doğayı yok edecektir. Bu açıdan, anarko nihilizmin zaferi mutlaktır. Ancak yıkım daha güzel bir dünya getirmeyecektir, yıkımın tek getirisi işkenceyi bitirmek olacaktır.

Anarko nihilizmde hiçlik, doğrudan hiçlik bilincine ulaşmak ve hiççilik olarak ikiye ayrılır. Tasavvufi öğretilerde olduğu gibi hiçlik, maddi dünyanın ve benliğin ortadan kalkmasıyla beraber maddi dünyanın ötesinde, yani sonsuzlukta ve hiçlikte öze dönüş ve tanrı ile bir olmakla beraber bir ölüm ve idea dünyasında ebedi hayata adım atmaktır. Bu bilinci yaratan ise ilahi bir aşktır. Hiççilik ise, hiçlik bilincine ulaşamayanlar için benimsenebilecek ve hiçlik bilincinin ürettiği bir öğretidir ve maddi dünyanın ve benliğin eleştirisi ile beraber felsefi ve maddi yıkımını temel alır. Felsefi yıkım, benliğin yarattığı değer yargılarının, dünyevi düzenin ve geri kalan her şeyin bilinçsel anlamda aşılması ve yıkımıdır. Maddi yıkım ise hiçliğin maddi dünyaya karşı yarattığı öfkenin bir dışavurumu ve bireysel terör odaklı eylemlerle beraber maddi dünyayı ve insanı hedef alan gerçek bir yıkımdır.

Meşru olmayan düzende düzene vurulacak her darbe meşrudur. Hiçliğin savaşımı maddi dünyanın ve benliğin her şeyine karşıdır. Çünkü maddi dünya güçlülerin ve kötülerin ve hiçliğin dünyasıdır, benlik ise onun şeytanıdır. Yaşayan ve benliği olan herkes ve maddi dünyadaki her şey kötüdür. Anarko nihilizmin yıkım projesi madde ve benliğin felsefi yıkımı ile birlikte kaos yoluyla maddi yıkımdır.

“Ben bir hiçim, yasalarınızı, var olan tüm kurallarınızı, düzeninizi, otoritelerinizi, ahlakınızı, tanrınızı, iyilik ve vicdan masallarınızı tanımıyorum. Bu kirli dünyanızdan iğreniyorum, güzel olan, çirkin olan her şeyi yok etmek istiyorum. Dünyanıza dair hiçbir umut beslemiyorum, sadece ve sadece bu kirli dünyayı, tüm bu saçmalıklarınızı yıkmak için yaşıyorum.”

1. Bir hiç, yalnızca bir hiçtir.
2. Bir hiç, her şeye karşıdır.
3. Bir hiç, hiçbir şeye boyun eğmez.
3. Bir hiç, dünyadan medet ummaz.
4. Bir hiç, insanlığa asla kanmaz.
5. Bir hiç, tanrı varsa bile ona itaat etmez.
6. Bir hiç, değer yargılarından arınmıştır.
7. Bir hiç, şüphecidir, hiçbir şeye inanmaz.
8. Bir hiç, mücadele etmez, umut beslemez.
9. Bir hiç, egosuzdur, kuralsızdır, özdür, özgürdür.
10. Bir hiç, ya kendi yarattığı dünyada yaşar ya da yıkım için savaşır.

Murat UZ